Ivanov konj iIi posljednji najveći brončani kip konja s kraja XX stoljeća 

Posljednji najveći brončani kip konja s kraja XX stoljeća nazvan «Ivanov konj» nastao je 1985, godine i djelo je tada mladoga, a danas velikoga hrvatskoga umjetnika i profesora na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu Viadimira Gašparića-Gape (r.1951). Riječ je o djelu u bronci velikih dimenzija (450x400x130 cm) koji pomiruje vitalizam i sile života s jedne, te jasnu strukturu i arhitekturu s druge strane. Svojom jasnoćom gradnje, konstruktivnim postupcima kipar ne poništava izvornu vitalističku ekspresiju životinje;  štoviše,  pojačava je. A ne zaglađujući vanjštinu i površinu grubost spojeva, rustičnost građe i ekspresija konja stvara i empatijski i aktivni odnos sa promatračem i prostorom.

 Nesumnjivo Ivanov konj je potekao iz duge europske tradicije konjaničkih spomenika ali i iz medijevalnih (Vikinzi, Skiti itd.) i dubljih, ishodišnih vremena ljudske povijesti. Riječ je i o konstruktivističkoj morfologiji koja ovdje govori o «drvodjelskoj tehnici» i općenito o konstruktivističkim postulatima avangardne umjetnosti. Tu vidimo srodnost (ne i sličnost) s baštinom modeme i suvremene umjetnosti (primjerice s glazbalima P. Picassoa, elementarnim sklopovima A. Arhipenka, objektima G. Vantogerlooa), ali i sa metodološkom strpljivošću L. Nevelson, koliko i sa ekspresivnim egzistencijalizmom konja i konjanika Marina Marinija. 

U morfološko-stilskom smislu ovo djelo (kao i veliki dio opusa ovoga umjetnika) duguje i bogatoj baroknoj baštini rodnoga grada Varaždina, brojnim baroknim crkvama, palačama i kućama s drvenim vratnicama, portalima i njihovim grubim tesanim drvenim mobilijarom u kojemu se ogleda i suptilnost i grubost; nadasve mističnost sadržaja i jasnoća gradnje.

 Ovu temu, ovakve dimenzije i vrijednosne domete, te naposljetku samo djelo možemo s puno razloga, u današnjoj suvremenoj umjetnosti i recentnoj praksi, nazvati i svojevrsnim «Posljednjim Mohikancem». Jer najveći brončani konj s kraja XX stoljeća pomiruje povijesno i suvremeno iskustvo, ukazuje na moći «staroga» i snagu «novoga», te nesumnjivo pridonosi zajedničkom mitskom ljudskom pamćenju. I kao što Indijanci u Chicagu (SAD) velikoga hrvatskoga kipara Ivana Meštrovića nisu konkretni lik nego simboli slobode i energije, tako i ovaj Ivanov Konj Vladimira Gašparića Gape, kroz oblik najplemenitije životinje, stvara sliku neuništiva nesputana života.

Prof. dr. Ive Šimat Banov
red. Prof. Filozofskog fakulteta Sveučilišta i Splitu